top of page
financial-investment-concept-stack-coins-finance-investor-with-trading-graph-growth-bankin

דעת פיננסים - ייעוץ עסקי,
כלכלי ואסטרטגי לחברות ועסקים

לתת את הדעת באופן הכי איכותי על הפיננסים שלכם.

מתן שרותי פיננסים לחברות ועסקים במגוון תחומים.

כתיבת תוכניות כלכליות ואסטרטגיות, בדיקות כדאיות, ליווי עסקי ותזרימי וגיוס אשראי.

office.jpg

אודות החברה

דעת פיננסים הינה חברה בת עשור, צעירה ודינאמית לייעוץ כלכלי ופיננסי.
מגוון שירותי ייעוץ פיננסי המתבססים על ניסיון שנצבר במשך שנים בשטח מהתחום הפיננסי והבנקאי.
בחברה אנשי מקצוע, בהתמחויות שונות, המאפשרים לה מבט מעמיק וניתוח נכון של כל גוף עסקי ודרך התנהלותו.
אנו עוסקים בניהול כספים לחברות, פיתוח תכניות כלכליות ואסטרטגיות לטווח בינוני וארוך, גיוסי אשראי מבנקים ומקרנות, ביצוע ניתוחי כדאיות, הקצאות קרקע, פרוגרמות חקלאיות, מיזוגים ורכישות, שירותי חשבות ותמחיר לחברות ועוד.

לקוחות ממליצים

 לקוחות ממליצים

משה לב, סמנכ"ל כספים, איחוד מטעים - הר חברון

"חברת דעת פיננסים ביצעה עבודה אסטרטגית ובחינת הפעילות במטעי היישובים השיתופיים כרמל, מעון ובית יתיר. בסיומה של הבדיקה הוחלט בהמלצתם על מהלך של איחוד מטעי ההר. העבודה בוצעה ברמה גבוהה ואיכותית תוך התחשבות בפן המקצועי והאנושי."

bottom of page