top of page

תכנון אסטרטגי
תכנון אסטרטגי, איפה מתחילים? מי צריך את זה? ולמה?


נתחיל בכך שתכנון אסטרטגי הוא פשוט תכנון לטווח ארוך, לרוב ל 3-5 שנים.


בעולם משתנה בקצב מהיר, התכנון לטווח ארוך הוא קריטי להצלחה, על אחת כמה כשמדובר בארגונים שעיקר פעילותם אינה ייזום טכנולוגי חדשני.


עם זאת, בחינת הדרך כחלק מתהליך מובנה היא צעד הכרחי, אך לא מספיק, כיום, היישום הוא מפתח חיוני בדרך למימוש האסטרטגיה!


התוכנית האסטרטגית לתכנון ארוך טווח, מאפשרת לאירגון לצאת לדרך מכל נקודת זמן, עם קו מנחה ברור מאוד ומדיד הנשען על ניתוח הנתונים שלו ושל מתחרים בעבר ובהווה, היכולות הפנימיות והחיצוניות, הכוללות מטרות מוגדרות, מדידות, ורלוונטיות מאוד למיקסום יעילות ורווח.


בתהליך שנמשך כארבעה חודשים, חובה להסתייע במישהו בעל ניסיון רב ככל האפשר בתהליכים כאלה, שיוביל, ידריך, יבחן וינתח במבט אובייקטיבי, ולבסוף יציג את האמת הצרופה של הדרך הנכונה ואף יסייע ליישם אותה.


ברור כי כל השלבים של התכנון האסטרטגי נעשים בשיתוף פעולה פעיל ושוטף עם הלקוח, תוך עדכונים ענייניים.

קל ואף נכון להביט על הנושא כשהוא מחולק לארבע חלקים פשוטים וברורים.


מוכנים ?

יוצאים לדרך !אלו ארבע השלבים:1. הגדרת החזון, המטרות ופונקציית המטרה:

עיקרו של שלב זה הינו בחינת רצון הבעלים, וביצוע תהליך מתודולוגי לקביעת החזון והגדרת פונקציית המטרה. כחלק מהשלב הזה נענה על השאלות: למה אני עושה את זה? נגדיר את החזון. לאן אני רוצה להגיע? נבנה את פונקציית המטרה. מה עושים הלכה למעשה? • קביעת צוותי העבודה/ היגוי, רחבים ומצומצמים • קביעת שגרות העבודה ולו"ז פרטני • הגדרת רצון הבעלים - ערכים ,רוחב פורטפוליו, מעורבות בכלל וניהולית בפרט • הגדרת החזון • קביעת המטרות ופונקציית המטרה - שהיא פונקציה ניתנת למדידה , כפועל יוצא מהחזון • מבצעים ראיונות פנימיים עם אנשי מקצוע בארגון

2. ניתוח פנימי אל מול הסביבה התחרותית:

עיקרו של שלב זה הינו בחינת הפעילות העסקית, עוצמות, חולשות ויכולות, אל מול האיומים וההזדמנויות בסביבה התחרותית. מה עושים הלכה למעשה? • איסוף חומרים פנימיים וחיצוניים • ביצוע בנצמ'ארק פנימי/ חיצוני • בחינת יכולת גיוס משאבים הוניים ומהמערכות הפיננסיות • בחינת האפשרויות הנ"דלניות • ניתוח מצב קיים בפעילויות הקיימות הכולל : o מראים תחזית מאקרו לסביבת הפעילויות הקיימות o מבט על תחזית חמש שנתית עסקית ופיננסית o הצגת שיפורים אפשריים או פריצות דרך o הצגת הזדמנויות לא ממומשות/ ממומשות חלקית

3. בחינת חלופות אסטרטגיות:

עיקרו של שלב זה הינו בחינת חלופות אסטרטגיות בכפוף לחזון ולפונקציית המטרה. כחלק משלב זה נענה על השאלה: מה עלי לעשות כדי להגיע לשם? נבחר מבין החלופות האסטרטגית. מה עושים הלכה למעשה? • בחינת חלופות למימוש החזון ובחינה כלכלית פיננסית של כל אחת מהחלופות • הכנת תחזית פיננסית לחמש שנים, בחינה של התחזית מול פונקציית המטרה • הצגת מודל "היום שאחרי מימוש האסטרטגיה" ברמה פיננסית ותועלת הבעלים • הצגת ואישור התיכנון ופתרונותיו המוצעים, במוסדות המוסמכים של הלקוח.

4. יישום האסטרטגיה:

בשלב זה, התיכנון פוגש את המציאות! זאת ע"י ניהול השינוי, קביעת מדדי הצלחה, וליווי מתמשך. כחלק משלב זה נענה על השאלות: איך נגיע לשם? זאת ע"י תכנון של איש המקצוע עם הלקוח את תוכנית העבודה רב השנתית והשנתית לשנה הראשונה תוך הגדרת סדרי עדיפויות וייצור יישום אפקטיבי. כיצד ניערך? זאת ע"י פרוק התוכנית האסטרטגית למשימות ואבני דרך מעשיים. בחינה מהם הפעולות הנקודתיות הנדרשות להשלמת כל משימה, הן מבחינת גיוס כ"א או שינוי במבנה הארגוני, והן מבחינת כלים ומערכות תומכות. איך זה ישפיע? נגדיר מדדי הצלחה שניתנים למדידה ומוגדרים בזמן, אחרת איך נדע שהצלחנו? מה עושים הלכה למעשה? • מציגים ומיישמים תוכנית יישום חמש שנתית הכוללת סדרי עדיפויות, תקציב, לו"ז, ואחריות • כחלק מכך מוסברת תוכנית כ"א ומבנה ארגוני מתאימים- "הסוד טמון באנשים" • כאופציה, ניתן ורצוי לקבל תכנית עבודה פרטנית לשנה הראשונה של היישום • כאופציה שהוכחה כמוצלחת מעבר לכל ספק כדאי ורצוי לשכור את מבצעי העבודה האסטרטגית להשתלבות כיועצים או כמנהלים של תהליכים ביישום, כולם או חלק, בצורת עבודה מוגדרת או ריטיינר לתקופה.

אקורד סיום:

בחלוף עשור של עשיה של ליווי כלכלי ופיננסי כולל תיכנון ויישום תוכניות אסטרטגיות , אנו בדעת פיננסים ממשיכים לעמוד לשרותכם כמלווים בדרך התיכנון לטווח ארוך, שאי אפשר בלעדיה !!!

הביטו בסרטון זה, אחריו - אין מה להוסיף…

נשמח להכיר, דברו איתנו:

איתמר ברטפלד – יו"ר

054-7776256

איציק אלוני – מנכ"ל

054-4563958


גבע ברטפלד - מנהל תפעול ופיתוח עסקי

Comments


bottom of page